Missie & Visie

OEM’s missie is niet veel veranderd: wij willen wederom vooroordelen en angsten reduceren terwijl we gezonde nieuwsgierigheid naar elkaar stimuleren. Dit doen we door mensen met elkaar in contact en daarmee in verbinding te brengen. Onderzoek wijst uit dat een toename van communicatie en contact, een afname in vooroordelen en angsten betekent. Dit gedachtegoed ligt dan ook ten grondslag aan het doel van Ontmoet een Moslim.

Het is belangrijk te realiseren dat we niet meer kennis over de islam willen bevorderen: het gaat erom elkaar te leren kennen. Moslims zijn namelijk net mensen (ja, echt). De deelnemende gastgezinnen zijn dus ook geen islam-experts.

Verder vinden we het belangrijk te benadrukken dat het ene gezin het het andere niet is en daarom dus ook niet een hele groep representeert. Moslims zijn geen homogene groep, maar juist ontzettend divers en multicultureel. Daarom geven we graag als advies mee om ontmoetingen met verschillende gastgezinnen te realiseren. Andersom geldt dit uiteraard ook voor de gastgezinnen: niet-moslims zijn net zo divers.

Reacties gesloten