Voorwaarden

Onze hoofdvoorwaarde om mee te kunnen doen met dit project is simpelweg het hebben van respect voor elkaar. Het is daarom belangrijk om een open houding tegenover elkaar te hebben: voor zowel moslims als niet-moslims geldt dat men zich niet aan dient te melden voor het contact met de ander als men elkaar, op welke manier dan ook, negatief wil bejegenen.

Hieronder leest u onze gespreksregels, deze zijn bedoeld om u te helpen bij het voeren van een goed, respectvol gesprek.

 

De spelregels tijdens gesprekken:

1. Spreek namens jezelf (ik denk/geloof…‟; niet: „de kerk/de islam zegt….‟).
2. Als je een vraag stelt aan iemand, zeg erbij waarom je die vraagt stelt (respect voor elkaar is uitgangspunt).
3. Selecteer wat je zegt, gooi niet zomaar alles eruit.
4. Geef geen interpretatie van wat anderen zeggen, maar vraag: Wat bedoel je?
5. Wees voorzichtig met generalisaties („Iedereen weet toch, dat….).
6. Als iemand je bejegent op een manier, die je minder prettig vind, zeg dan wat je voelt.
7. Storingen hebben voorrang.
8. Slechts één tegelijk aan het woord. (Leren) luisteren naar elkaar is belangrijk.
9. Als meederen tegelijk iets willen zeggen, spreek dan af in welke volgorde men aan de beurt is.
10. Steel het gesprek niet („Ik kan het je nog sterker vertellen…‟).

De spelregels samengevat:

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden!

Reacties gesloten